2016-2017 Team USA Kickboxing Athletes

LA KESHA SPRINGLE – 123 lb, FEMALE K1

ROYELLE GOGINS – 132 LB, FEMALE K1

AMANDA GINSKI – 143 LB, FEMALE K1

KAITLIN YOUNG – 154 LB, FEMALE K1

ADAM POORE – 140 lb, MALE K1

NATE RICHARDSON – 147 lb, MALE K1

ADAM EDGERTON – 156 lb, MALE K1

TROY JONES- 165 lb, MALE K1

OMAR BOYD- 178 lb, MALE K1

Jerome ward

Jerome Ward- MALE K1

TOMAS JENKINS- 200 lb, MALE K1

ANTONIO DVORAK- 200+ lb, MALE K1